La plaça Nova de Pau, que va ser construïda l’any 2000 i té una superfície de 800 metres quadrats, serà sotmesa a unes obres de reforma per part de l’Ajuntament. Les obres previstes consisteixen en la reparació del paviment de formigó, perquè disposa de problemes d’enrasat, bàsicament per l’acció de les arrels dels arbres que hi ha plantats en aquest recinte.

A més, s’actua per arreglar alguns problemes de seguretat per a les persones que en fan ús, que pot portar la discontinuïtat entre les peces de formigó independents i separades per les pròpies juntes de dilatació del paviment de la Plaça Nova del poble de Pau.

Evacuació d’aigües pluvials

Aprofitant aquests treballs urbanístics, també s’arranjarà l’evacuació d’aigües pluvials en superfície, que s’estancaven al costat de l’accés al centre cívic per la piscina. Aquests treballs, segons previsions del consistori que presideix Pere Maluquer, s’allargaran un mes i el pressupost de licitació és de 9.062,08 euros.