Durant la darrera setmana, els operaris de l’empresa municipal Rosersa han treballat per adequar els parcs infantils de Roses, en un actuació que ha de consistir en substituir les xarxes i els suports que es trobaven en mal estat. Segons l’Ajuntament de Roses, les tasques de millora permeten garantir la seguretat dels més petits.