Figueres ha detectat que a la ciutat hi ha 236 locals al mercat que estan buits (en lloguer, venda o traspàs). Les xifres formen part d'un estudi sobre els locals comercials a la ciutat realitzat per tal d’elaborar una planificació estratègica que contribueixi a la dinamització del teixit comercial així com a la reactivació dels baixos comercials en desús de cara als propers anys. Segons l'alcaldesa Agnès Lladó, aquest estudi ha permés no només oferir una diagnosi de la situació actual sino que "permetrà aplicar diferents mesures per revertir els locals buits de la ciutat".

Segons les mateixes dades de l'estudi, elaborat per l’empresa Focalizza, a la ciutat de Figueres hi ha un total de 1.767 activitats censades, amb un índex de dotació comercial de 3,79 (adequat per sobre de 3 activitats/100 habitants) i amb una bona diversitat comercial. D’aquestes activitats censades, 1.007 són locals d’activitats de serveis, amb un 56,99% dels locals, per sobre del 50% es considera que els serveis tenen un gran pes. Pel que fa al sector del comerç al detall, Figueres compta amb fins a 711 activitats comercials censades en planta baixa, que suposen el 29,8% del total, amb importància també del comerç de barri. Des de l'1 de gener de 2021, s'han sol·licitat a l'Ajuntament 114 llicències d'activitats, 31 comerços i 26 bars o restaurants.

Objectius principals

Els objectius principals de l’estudi, subvencionat pel departament d’Empresa i Treball, són els de detectar aquells aspectes clau a tenir en compte per a millorar el dinamisme de l’activitat comercial urbana de Figueres, analitzar la informació recollida a través de diversos mètodes d’investigació tant quantitativa com qualitativa i dissenyar un pla de treball que esdevingui un instrument de referència per a l’enfortiment de l’activitat comercial urbana de Figueres. 

Figueres és una ciutat eminentment comercial i amb la pandèmia i el total tancament dels comerços, moltíssimes empreses van quedar afectades. L'estudi realitzat, molt complet i detallat, s’ha treballat a peu de carrer en els darrers mesos i ha ofert una diagnosi prou actualitzada de la situació, del comerç, el sector serveis i altres activitats comercials que donen vida econòmica a la ciutat, segonsLladó i ha mostrat que malgrat la crisi, la ciutat gaudeix de bona salut comrecial, a nivell de diversitat, "perquè és variada, i rica" ha remarcat la regidora de Comerç Ester Marcos.