El mes d’octubre passat, l’Ajuntament de Castelló d'Empúries va iniciar un estudi d’habitatges buits que ha acabat recentment. L’anàlisi sobre l’estat del parc d’habitatges és fonamental abans de proposar polítiques d’habitatge, ja sigui per economitzar esforços i no fer feines en va; o perquè aquestes solucions s’adeqüin a la realitat del municipi i de la població que l’habita. El fet de posar sobre el plànol els habitatges desocupats i fer un estudi detallat d’aquests, permet visualitzar en quina magnitud afecta la problemàtica de l’accés a l’habitatge al municipi, i permet desenvolupar un seguit de propostes d’actuació per tal de donar-hi solució en un futur d’una manera concreta i localitzada.

L’estudi presenta una fotografia de la quantitat d’habitatges buits que hi ha al municipi. En total se n’han detectat gairebé un miler, que es troben tancats tot l’any, dels prop de 16.400 habitatges que hi ha a Castelló d’Empúries i Empuriabrava. A Empuriabrava s’han registrat un total de 800 habitatges buits, repartits de manera uniforme per tota la Marina. A Castelló se n’han comptabilitzat fins a 161, el 80% dels quals es troben al centre històric.

Amb aquestes i altres dades obtingudes del mateix estudi, que contemplen l’estat dels habitatges, l’any de construcció i la superfície de cada un, es treballarà per dissenyar les actuacions i polítiques d’habitatge que han de regir en els propers temps juntament amb un futur Pla Local d’Habitatge. També està previst crear una borsa d’habitatges assequibles, socials i/o d’emergència així com unes línies d’ajut a la rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer social i assequible amb un màxim de 10.000 euros d’ajut per habitatge. Els immobles que passin a lloguer social i/o assequible gaudiran d’una bonificació del 95% de l’IBI. Un altre dels objectius és aconseguir que aflori habitatge tancat procedent d’entitats bancàries i grans tenidors amb futura creació d’una ordenança reguladora amb la finalitat de gravar l’habitatge tancat amb el recàrrec del 50% de l’IBI.

L’estudi d’habitatges buits s’ha fet conjuntament amb una subvenció de la Diputació de Girona dins la línia de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge. Properament es portarà a terme una presentació pública de l’estudi on s’explicarà la diagnosi i les estratègies d’actuació en l’àmbit d’habitatge al municipi de Castelló d’Empúries.