Endesa acaba de fer un pas més en l’aplicació de l’última tecnologia per protegir i salvaguardar els boscos de Catalunya amb la creació d’una aplicació mòbil dirigida a tot el personal que treballa en tasques de tala i esporga de la massa vegetal que creix al voltant de la xarxa de distribució per a reportar incidències in situ susceptibles d’originar un incendi forestal.

D’aquesta manera, Endesa fa un pas més en I+D per a seguir protegint el medi natural amb mesures que se sumen a les que ja regularment, i des de fa lustres, s’apliquen al territori. La novetat de la campanya d’enguany, ja testada com a prova pilot a boscos catalans i andalusos, amb uns resultats excel·lents, és una app d’avís de residus trobats a prop de les línies elèctriques. L’objectiu de l’eina –d’ús diari i, per tant, activa i viva– és indicar, de manera clara, operativa i homogènia per a tothom, qualsevol element que es localitzi al voltant de les infraestructures elèctriques i que pugui representar un risc per a l’entorn natural (restes vegetals, un abocador incontrolat...). Aquesta aplicació, a més, permet generar automàticament unes fitxes, degudament documentades, emplenades i amb les coordenades geogràfiques perfectament indicades, amb les quals es notifiquen les incidències a l’autoritat competent per tal que es procedeixi a retirar la potencial amenaça. Així mateix, possibilita conèixer de manera instantània tota la informació introduïda, la qual cosa representa un pas de gegant respecte a la metodologia emprada fins ara .

L’aplicació, utilitzada com a eina per les brigades i personal que realitzen treballs de camp, permet, com a afegitó, alertar de situacions singulars detectades durant les inspeccions que cal tenir en compte. Això és, per exemple, de l’existència de nius d’ocells –especialment d’aus protegides–, no registrats prèviament, per tal d’activar els protocols pertinents relacionats amb l’avifauna i la protecció d’espècies.