Gairebé totes les zones de bany de l'Alt Empordà han obtingut una qualificació d'excel·lent en el primer mostreig de la campanya de vigilància d’aquest estiu. De les 33 platges analitzades a la comarca, només una, la de Riells a l'Escala, ha obtingut la qualificació de "bona". Cap d'elles té resultats insuficients. La mateixa situació es produeix a la resta de la Costa Brava. De les 87 zones de bany inspeccionades al litoral gironí (80 platges), 85 són considerades "excel·lent" i només dues, "bona" (Riells, a l'Escala, i Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols).

Pel que fa a la temperatura de l'aigua registrada, l'Empordà té la mitjana més baixa amb un 18,6º.

En general, més del 98% de les platges catalanes obtenen una qualificació d'excel·lent. El primer mostreig al litoral barceloní mostra que 81 zones de bany són considerades "excel·lent"; una "bona" (platja de Garbi, a Calella); i la platja del Litoral a Sant Adrià de Besòs s'ha marcat com a "no controlada" i s'ha tancat temporalment al públic per contaminació dels sòls, com a mesura preventiva. A Tarragona, les 76 platges (85 zones de bany) són qualificades d'excel·lents.

En aquests primers controls, duts a terme el 31 de maig, s’ha examinat la qualitat microbiològica de l’aigua, avaluant la presència dels indicadors microbiològics Escherichia coli i enterococs intestinals que permeten avaluar la salubritat de les aigües de bany i saber si pot haver contaminació fecal a l’aigua, com a conseqüència d’alguna alteració temporal de la qualitat habitual motivada, principalment, per pluges o alguna incidència puntual.

Control diari de les platges

Des de l’1 de juny fins el 24 de setembre l’ACA farà controls analítics tant a 255 zones de bany litorals (9 mostrejos) com a 13 zones de bany interiors (5 mostrejos), amb la freqüència que estableix la Directiva europea d’aigües de bany (Directiva 2006/7/CE). A més, l’ACA farà tasques de vigilància ambiental i adoptarà mesures preventives en cas de registrar-se incidències, així com informació actualitzada diàriament i consultable a través del portal PlatgesCat sobre l’estat de les aigües de bany. Cal destacar la implicació i la coordinació amb el món local a través de la Xarxa Telemàtica de Platges, que permet millorar la comunicació i la gestió de les zones litorals i actuar davant de possibles incidències. Durant el 2020, el 88% dels ajuntaments costaners han participat en aquesta xarxa.

Una de les novetats de la campanya d’enguany és el canvi de mètode analític, que permetrà l’obtenció de resultats analítics de manera més ràpida, reduint el temps de resposta de 2 a 1 dia, aplicant una de les metodologies acceptades per la Directiva europea d’aigües de bany. Fins ara, els resultats de qualitat microbiològica de l’indicador enterococs intestinals s’obtenien en 48 hores i amb el nou mètode del Número Més Probable (NMP) es disposarà dels resultats en un màxim de 24-28 hores, millorant així el temps de comunicació amb els ens locals. Els controls analítics de la qualitat sanitària de l’aigua es faran a través dels laboratoris de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (amb la col·laboració de l’Agència de Salut Publica de Barcelona, pel que fa a les mostres del litoral de Barcelona), tal i com s’ha vingut fent en els darrers anys.

Protocols davant de la Covid-19

Enguany, l’ACA ha revisat les mesures prioritàries per vetllar per la qualitat, seguretat i salubritat de l’aigua arran de la situació provocada per la Covid-19. Aquest estiu es mantenen les restriccions parcials a les platges classificades amb categoria Insuficient l’estiu de 2020 que estan en zones properes a les aportacions d’aigua dolça. També es faran restriccions parcials a les platges en les zones de desembocadures d’aigües dolces a mar (rius, canals, riuets o recs), i es duran a terme restriccions temporals a les platges afectades per episodis de pluges o per incidències puntuals tal i com estableix la Directiva d’aigües de bany independentment de l’episodi de la situació provocada per la Covid-19.