El Consell de les Persones Grans de l’Alt Empordà ja ha començat el treball en comissions i comença a prendre decisions de rellevància. Aquest òrgan consultiu del Consell Comarcal de l’Alt Empordà va acordar un escrit de denúncia i peticions per millorar el servei bancari que rep aquest col·lectiu. En el darrer ple, celebrat el 25 de maig, el text es va assumir per tots els grups i aprovar per unanimitat de tots els representants comarcals.

El text denúncia que «el servei que ofereixen els bancs als seus clients ha empitjorat» afegint que des de la fusió de les entitats s’ha reduït l’oferta i els bancs tenen «molta més capacitat per imposar les seves condicions, despersonalitzant el servei d’atenció al client. Tot i que aclareixen que aquesta situació afecta a tots els usuaris, les persones d’edat avançada i les persones amb discapacitats en són grans perjudicats.

El procés de digitalització ha provocat el tancament de sucursals obligant a desplaçar-se més lluny per arribar a la sucursal. El Consell de les Persones Grans també fa èmfasi en el fet que molts pobles s’han quedat sense oficina ­un informe del Banc d’Espanya conclou que el 49,31% dels municipis catalans no disposen d’oficina bancària.

Exposen que la bretxa digital que pateixen les persones grans, impossibilita que puguin fer certes gestions i que si les realitzen de manera presencial, els fan pagar comissions.

Com explicita el document en la seva part dispositiva, les demandes es faran arribar a entitats bancàries, entitats i administracions. Les demandes de les persones grans es presentaran en el proper Consell d’Alcaldies.