La Diputació de Girona ha emès un extens informe sobre el parc eòlic marí projectat al golf de Roses on conclou que tindrà un impacte "enorme" sobre el paisatge marí, que modificarà la línia de la costa i que tindrà conseqüències socioeconòmiques negatives per a les poblacions afectades. El document és la resposta a la consulta feta pel Ministeri de Transició Ecològica per al procediment d'impacte ambiental, després que els promotors del parc presentessin el document inicial abans d'engegar la tramitació. L'informe es mostra contundent amb la instal·lació i remarca que l'única alternativa possible hauria de ser la "no realització del projecte".

El document s'ha fet arribar a tots els ajuntaments afectats perquè l'utilitzin en la seva resposta a l'Estat.