La Junta de personal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (CCAE) denuncia que la condició d'interinatge de la major part de la plantilla implica una afectació directa al servei que desenvolupen a la ciutadania i als ajuntaments. Concretament, alerten que durant aquest any, es preveu la cessió de nou professionals: vuit interins vinculats a Serveis Socials i la tècnica de Protecció Civil. "Estem en un moment d'extrema gravetat en el qual els Serveis Socials van molt carregats de feina i ens trobem que hi ha una sèrie de professionals que, com els hi finalitza l'interinatge, i per una manca de planificació de les borses de treball, cessaran i durant un temps no hi haurà substitució", denuncien. Aquesta situació, "generarà una desatenció de la ciutadania de la comarca com a conseqüència dels canvis de personal", ja que l'actual ja té una formació i vincle directe amb els usuaris.

La plantilla té constància de la convocatòria d'algunes borses de treball però reivindiquen la necessitat d'una planificació i previsió per afavorir el desenvolupament de la feina, "el que reclamem és que es gestioni d’una forma més àgil i que es planifiqui, perquè hi ha una manca de planificació brutal en aquest sentit". Consideren que a nivell polític "hi ha una desconnexió amb la gestió diària del servei".

El CCAE es veu obligat a complir amb la llei que limita la temporalitat del personal interí, però els treballadors assenyalen que "el 40% de la plantilla és personal temporal i el Consell no vol acollir-se als mecanismes legals que preveu la llei de pressupostos per estabilitzar la plantilla i reduir aquesta temporalitat". Creuen que és una problemàtica que s'evitaria "si es gestionessin bé les borses de treball" però - afegeixen - "hi ha d'haver voluntat política".

L'assemblea de treballadors i treballadores, celebrada el passat 24 de març, va acordar reclamar a la institució que prengués les mesures organitzatives necessàries per tal d'evitar que es posi en risc la prestació dels serveis i una atenció adequada a la ciutadania de la comarca. En aquest sentit, la Junta de Personal del Consell Comarcal considera que «la Institució ha de poder garantir de la manera més àgil possible la continuïtat de la plantilla de treballadors, sense perdre el bagatge valuós dels professionals actuals que al llarg dels anys han exercit la seva tasca de manera responsable i eficient». Per aquest motiu, reclama als responsables polítics del Consell Comarcal una millora en el sistema de les borses de treball, una millor planificació i una millora en la gestió de la política comunicativa, alhora que trasllada la necessitat d'actuar amb valentia política i emprar els mecanismes legals previstos per estudiar una estabilització adequada de la plantilla del Consell Comarcal, per tal de reduir l'alta taxa de temporalitat i precarietat de la plantilla actual.

Som serveis essencials

Som serveis essencialsL'origen de la mobilització es troba en el manifest Som serveis essencials. La ciutadania de l'Alt Empordà té dret a una atenció digne, promogut per professionals de l'àrea de Benestar del Consell Comarcal, que ha comptat amb el suport de la majoria de treballadors i treballadores de l'àrea. El manifest, que va ser presentat a la mesa de negociació de la institució el 18 de març, reclamava als responsables polítics del Consell Comarcal mesures per evitar aquestes situacions i una resposta en un termini d'una setmana, que encara no s'ha produït.

Davant la manca de resposta, la Junta de personal es planteja fer futures accions per reclamar "més implicació política".