La Federació Comarcal d'ERC a l'Alt Empordà presentarà mocions a diferents ajuntaments perquè facin una aposta per les energies renovables com a eina fonamental en el canvi energètic, i deixin de dependre de les energies d'origen fòssil i nuclear.

Pel grup d'ERC la transició energètica s'ha de generar a partir d'estratègies efectives que ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030 i amb uns criteris d'implantació que respectin la integració paisatgística, la protecció agrícola i l'equilibri territorial.

La creació d'un pla comarcal estratègic de transició energètica amb visió integral de territori, que escolti la veu dels municipis amb criteris de proximitat, d'aprofitament de sostre existent, d'integració paisatgística, de protecció d'espais agraris, de conservació de la biodiversitat, i que fomenti la participació, pels republicans és fonamental per poder realitzar el procés de canvi cap a una energia neta i renovable amb el suport dels ens municipals.

La moció demana que els ajuntaments apostin per a les energies renovables; que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà que estableixi un pla comarcal de transició energètica que reculli la zonificació apta per la instal·lació d'energies renovables, de forma consensuada amb el territori. També volen reclamar que el govern de la Generalitat fixi el mapa d'energies renovables per a cada territori i que s'estableixi com a base de qualsevol projecte d'energies renovables al municipi la priorització de les zones antropitzades, la protecció de l'interès públic i dels espais agrícoles, i l'equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures ja existents.

Per a Esquerra Republicana són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les seves opinions sobre els models de transició energètica per no perpetuar així una situació d'indefensió.

Per la secretària de Transició Ecològica d’ERC Alt Empordà Mar León, “cal que es tingui en compte la participació dels Ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies renovables com a coneixedors del seu territori i de la realitat socioeconòmica”.