25 de març de 2021
25.03.2021
L'Empordà
Castelló d'Empúries

Castelló d'Empúries tanca l'exercici 2020 amb un romanent de 6,4 milions

Per vuitè any consecutiu, no ha augmentat la pressió fiscal, a excepció d'altres ajustaments

25.03.2021 | 12:18
Castelló d'Empúries tanca l'exercici 2020 amb un romanent de 6,4 milions

Castelló d'Empúries tanca l'exercici 2020 en positiu generant un romanent de tresoreria i superàvit de 6,4 milions d'euros.

La situació econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries és bona tot i la disminució d'ingressos que hi ha hagut aquest any, a causa de la pandèmia. Aquesta reducció s'ha produït per una banda, per l'aplicació d'una sèrie de bonificacions i descomptes en preus púbics i taxes municipals i, per l'altra, perquè hi ha hagut menys activitat econòmica i per tant, l'Ajuntament ha obtingut menys ingressos. Així doncs, si bé és cert que l'estabilitat pressupostària s'ha tancat negativament, amb 745.000 € que representa un 3,55% dels ingressos ordinaris que s'obtenen normalment, amb la incorporació del romanent de tresoreria de 2020, el resultat de l'exercici es tanca en positiu amb 6.462.044,41 €.

6,5 MEUR per a l'exercici 2021

L'administració d'aquests sis milions d'euros per al 2021 es distribuiran en: la disposició de liquiditat, en el finançament d'inversions i en cobrir necessitats que puguin sorgir durant l'any. La disposició de liquiditat comptarà gairebé amb la meitat de la totalitat d'aquests diners, que es destinaran a procurar i mantenir la celeritat en el pagament dels proveïdors quedant 3.181.000 €. D'aquests, 1.500.000€ es destinaran a finançar inversions que anteriorment es portaven a terme mitjançant préstecs. En aquest exercici es vol optar per prescindir del préstec bancari destinat a inversions per evitar el pagament d'interessos i comissions a diferents entitats bancàries. Així doncs, finalment quedaran 1.700.000 € que són els diners que es destinaran a les necessitats que vagin sorgint aquest any.

4,6 MEUR per a inversions

Cal destacar que aquest any l'Ajuntament ja té pressupostades unes sèrie d'inversions que inicialment eren de 1.478.000 € però que, amb la incorporació del que ha restat de l'exercici anterior, a causa de les inversions que no s'han pogut portar a terme, es comptarà amb 3.133.000 € pendents d'execució. Així doncs, aquest 2021, es comptarà amb 4.612.000 € reservats per a inversions, un volum important per a un Ajuntament com el de Castelló.

Per últim, aquest any, de forma excepcional a causa de la pandèmia, l'Estat ha alliberat els ajuntaments del compliment dels tres indicadors de caràcter macroeconòmic que l'Estat obliga a complir en cada exercici: endeutament, regla de despesa i estabilitat pressupostària. Tot i això, el consistori continua amb el compliment de la regla de despesa, amb un 2,53% podent arribar a un 2,9%; i l'endeutament, en un 41,23% molt per sota del límit legal que és del 75 %.

Amb això, des de l'Ajuntament remarquen que aquest gaudeix de bona salut econòmica i financera però es queden atents del que pugui passar aquest 2021.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent