L'Ajuntament de Figueres s'ha adherit al programa Reallotgem de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya que pretén llogar pisos privats buits per allotjar famílies en situació de vulnerabilitat, que tenen informe favorable de la Mesa d'emergències i que estan pendents de reallotjament. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pagarà per avançat l'import equivalent a 18 mensualitats de lloguer com a estímul als propietaris i es farà un contracte de cinc anys.

La funció del govern local és la de captar pisos buits a la ciutat i gestionar amb els propietaris la posada a disposició del programa. L'Agència, per compensar la gestió dels ajuntaments i afavorir l'agilitat, aportarà 450 euros per cada pis captat i sumat al programa. Un cop feta la captació i la validació de l'habitatge, s'adjudicarà a una de les famílies demandant a la Mesa d'emergències que es consideri més idònia, segons cada cas i pis. Després l'Agència avançarà el pagament únic de 18 mesos de lloguer (estipulat segons els límits de la darrera Llei aprovada) i la fiança al propietari. La persona o família reallotjada hi podrà viure en règim de cessió d'ús pagant un import corresponent a lloguer social.

Figueres és l'únic municipi de la comarca, juntament amb Roses, que tenen famílies incloses a la Mesa d'Emergències de Catalunya i que han decidit adherir-se al programa. «Col·laborem en tot el que sigui facilitar l'accés a l'habitatge i les propostes que ens fan des de l'Agència de l'Habitatge», diu l'assessor tècnic de la regidoria d'Habitatge de l'Ajuntament de Figueres, Cesc Sais.

Per a captar pisos buits de propietaris privats, el consistori preveu recórrer al llistat que els pot facilitar la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d'edificis, «veurem quants pisos buits tenim i quants s'hi voldrien adherir», indica Sais. Un llistat que preveuen tenir al maig, quan es tanca la convocatòria.

Per una altra part, l'assessor tècnic informa que aviat sortirà una licitació «per poder oferir directament als propietaris, als quals lloguem els pisos, per cedir a les borses dels pisos que tenim».