La Direcció General d'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat ha atorgat una subvenció de 37.709,48 euros a l'Ajuntament peraladenc per finançar les actuacions incloses en el Projecte de millora de l'accés al nucli històric emmurallat de Peralada pel Portal del Carme, adequació de la placeta del Carme.

El projecte abordava el domini públic viari de la placeta del Portal del Carme, la part nord del carrer Sant Joan i la connexió amb el carrer de l'Hospital, així com les cruïlles amb els carrers Doctor Clos, Nou de Sant Joan i Requesens. L'objectiu de l'actuació era la recuperació de la fisonomia medieval de la vila, posant en valor la placeta del Portal del Carme amb la potenciació de la muralla medieval (bé cultural d'interès nacional, BCIN).

D'altra banda, en el ple del mes de febrer, es va aprovar inicialment el Pla local de joventut 2020-2024. El Pla és ara a informació pública, durant 30 dies hàbils, i en el cas que no es formuli cap al·legació, el Pla s'entendrà aprovat definitivament.

«Aquest pla preveu les línies estratègiques i d'actuació en tot allò relacionat en l'àmbit de joventut i les polítiques dirigides a aquest col·lectiu», explica la regidora d'Infància i Joventut de l'Ajuntament de Peralada, Aina Cabello, que afegeix que «gràcies a l'aportació de les famílies i entitats, s'ha pogut obtenir la informació real de la situació».