Davant les inquietuds sobre el projecte Parc Tramuntana, l'equip del projecte ha volgut remarcar que el projecte encara es troba en fase d'estudi i concreció, sense que s'hagi iniciat la tramitació administrativa amb l'Estat o la Generalitat.

També asseguren que la viabilitat del Parc Tramuntana està lligada al consens amb el conjunt del territori, "condició indispensable per seguir avançant", expressen en un comunicat. "La transparència i el compromís amb el territori són, des de bon inici, les pedres angulars del projecte. Per aquest motiu s'han promogut des del principi reunions de treball amb els diferents agents de l'Empordà", afegeixen.

L'equip de Parc Tramuntana es compromet a continuar treballant amb tots els actors de l'Empordà per adaptar la seva proposta als interessos de la zona. L'objectiu no és altre que consensuar un projecte "concebut essencialment com una oportunitat per a l'Empordà i la demarcació de Girona".

Respecte el manifest signat per les alcaldies dels sis municipis afectats, manifesten:

  • El parc està projectat "sobre una zona de veda permanent per respectar l'activitat pesquera emparada per la normativa vigent i es manté en contacte directe amb les confraries per impulsar mesures com ara el suport a l'electrificació de la flota".
  • El parc "tindrà un impacte visual mínim i estarà situat a una mitjana de 24 km de la costa. Tot i així, s'estan avaluant alternatives per allunyar el parc de la ubicació plantejada inicialment".
  • El projecte "està dissenyat per no afectar l'ecosistema marí i és respectuós amb les zones definides pels Parcs Naturals del Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà, i Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. S'està treballant amb els tres parcs per reduir al màxim l'impacte sobre la flora i la fauna, així com desenvolupar sistemes de regeneració de la biodiversitat de la zona".
  • Respecte les necessitats energètiques de les comarques gironines, "el parc està plantejat per cobrir el 45% de la demanda actual de tota la demarcació en la primera fase, i el 90% amb el parc a ple rendiment".
  • Pel que fa el sistema de transport energètic, "el parc i la línia de la costa estaran connectats de forma subterrània. Així mateix, s'està estudiant la viabilitat de soterrar la totalitat de les línies de transport energètic fins a la central corresponent".
  • El parc "no tindrà cap afectació sobre las activitats nàutiques, ja que comptarà amb una distància de navegació viable tant entre aerogeneradors d'una mateix fila, com entre les diferents files".
  • "La creació de llocs de treball a nivell local i autonòmic és un altra factor clau. El projecte estima la generació de fins a 6.000 llocs de treball directes i indirectes al llarg de la vida útil del parc, així com beneficis socioeconòmics per als municipis de la zona. En aquest sentit, es crearà una xarxa de professionals especialitzats a nivell local per assegurar l'ocupabilitat del projecte a la zona".

El Parc Tramuntana, com a projecte d'eòlica maria flotant, està emmarcat dins les prioritats del Govern de la Generalitat per als fons europeus Next Generation, i assegura que està obert a seguir dialogant amb els diferents actors locals per trobar el millor encaix al territori.