Ciutadania, entitats i col·lectius de Castelló d'Empúries han impulsat el moviment "Una rubina per a tothom" en resposta al nou projecte de restauració de la platja de la Rubina, una platja amb un alt valor ambiental i social.

El 24 de novembre del 2020, l'Estat va publicar al BOE l'anunci d'exposició pública del Proyecto actualizado de restauración de las marismas litorales y del sistema dunar de la Rovina, TM Castelló d'Empúries y su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, un projecte que contempla actuacions de restauració ambiental.

El nou moviment ha publicat un manifest on considera aquestes actuacions "molt beneficioses pels sistemes naturals de la Rubina, inclosos dins del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà", però alhora, indiquen, "comporta greus limitacions dels accessos que afecten negativament l'ús social de la platja".

Alerten de "la poca transparència de l'Ajuntament de Castelló en aquest projecte i la voluntat de privatitzar la platja", ja que, consideren que els grans afavorits davant el projecte són els càmpings, segons informen es tracta dels únics actors de la societat civil que han participat en la seva redacció.

En aquest sentit, el moviment ha unit usuaris, propietaris i organitzacions sota un mateix paraigua signant un manifest conjunt on es reclama l'aturada del projecte i un procés participatiu per definir una nova proposta d'ordenació dels accessos del Paratge de la Rubina que tingui en compte tots els agents econòmics i socials del municipi.