El 2020 ha estat un any càlid en general a tot Catalunya. La temperatura mitjana anual ha superat en més de mig grau el valor de la mitjana climàtica del període de referència -de 1961 a 1990- de manera generalitzada. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, i a falta de fer una anàlisi definitiva, el 2020 ha estat l'any més càlid des del 1950. Gairebé tots els mesos de l'any han presentat un comportament càlid, amb un febrer que ho va ser excepcionalment, i només amb l'excepció de l'octubre, que va ser un dels més freds de les últimes dècades a Catalunya.

Pel que fa a la precipitació, a diferència del 2019, el 2020 ha estat un any plujós a la major part del territori. El percentatge que suposa la precipitació del 2020 respecte de la mitjana de referència del període 1961-1990 ha superat el 110% a gran part del país. En el cas del quadrant nord-est i el sud-oest del país, s'hi ha recollit més del 150% de la mitjana climàtica, en concret a la capçalera de la Muga, a l'Alt Empordà, al litoral i Prelitoral Central, al Vallès, el Maresme i Garrotxa, i a la zona pròxima als Ports.

Aquest fet ha provocat que el pantà de Darnius Boadella, on va a parar l'aigua de la Muga, es trobi en aquests moments al 78,22 per cent de la seva capacitat, amb 47,79 hm3 emmagatzemats. La mitjana dels darrers deu anys, en aquesta època, és de 37,85%. L'any passat estava al 47,21%.

En general, tot i que la passada tardor va ser seca, el balanç anual ha quedat ben compensat en general amb un hivern i una primavera plujosos, i també amb un estiu plujós a comarques del nord-est.

La precipitació total anual del 2020 ha presentat els valors més baixos a punts del Segrià i de la Noguera: 419 mm a Seròs (Segrià) i 419,3 mm a Algerri (Noguera). Els més alts s'han donat d'una banda a l'extrem nord-est del país, a la capçalera de la Muga, amb els 1.839,5 mm recollits a Lliurona (Albanyà), i també a l'extrem oposat, al sud-oest, a la zona dels Ports amb els 1922,9 mm al PN dels Ports (Baix Ebre) que superen enguany qualsevol registre del Pirineu.