Un estudi realitzat per l'empresa GMG Plans i Projectes, SLP, encarregat per l'Ajuntament de Roses, conclou que el municipi té una situació «tensa» pel que fa a l'accés a l'habitatge. D'acord amb l'informe, això vol dir que hi ha un desajustament entre l'oferta i la demanda, sobretot pel que fa a la baixa oferta de lloguer de llarga durada. Només hi ha un 1% dels habitatges destinats a lloguer i és molt difícil trobar un preu inferior als 500 euros mensuals. Segons l'estudi, el preu mitjà del lloguer a Roses és de 713 euros mensuals (amb una variació de 2.400 a 5.300 euros pel que fa al lloguer temporal).

Pel que fa a la compra, la situació no és millor, ja que els preus se situen entre els més alts de la comarca. L'obra nova es troba entre 3.500 i 4.000 euros el metre quadrat. L'habitatge de segona mà en plurifamiliar està en 2.500 €/m(2); i l'unifamiliar en 2.700 €/m(2);. Tenint en compte que la renda bruta familiar de les llars ha disminuït, un 60% de les llars de Roses no podria accedir a un lloguer mitjà per un pis de 70 metres quadrats.

Roses té un parc d'habitatges de 23.271 unitats, es calcula que uns 1.270 estan desocupats i que només el 37% es destinen com a habitatges d'ús principal. Segons l'informe, hi ha 407 persones inscrites al Registre de sol?licitants d'habitatge protegit, però Roses només disposa de 32 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer i són de promoció privada. Els recursos dels habitatges públics són escassos, i per això recentment l'Ajuntament ha adquirit dos habitatges amb dret de tempteig i retracte i des del Consell Comarcal de l'Alt Empordà i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es gestiona el lloguer de nou habitatges més per situacions d'exclusió social. Actualment hi ha deu habitatges en la borsa de mediació per al lloguer social.

Davant d'aquesta situació i «per revisar el model de creixement de Roses», l'Ajuntament va encarregar la redacció d'un Pla Local d'Habitatge 2021-2026 el gener de 2019 i mesos després va adjudicar a l'empresa GMG Plans i Projectes, SLP, per 26.620 euros, la seva redacció. Aquesta fase també va comptar amb la participació ciutadana de diferents agents socials del municipi relacionats amb l'habitatge. Abans de finalitzar l'any 2020, el ple va aprovar la primera fase d'aquest Pla on es donava a conèixer el resultat d'aquesta participació i l'anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge a Roses. Tal com explica la regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll, el procés s'ha endarrerit per la pandèmia, però la voluntat és aprovar el Pla definitiu aviat. Ripoll assegura que «ja tenim sobre la taula la redacció definitiva del Pla Local però, abans de passar per ple, es donarà a conèixer als grups de l'oposició».

Nou servei

Una de les principals actuacions que es volen desenvolupar amb el futur Pla Local d’Habitatge és la creació d’una Oficina Local d’Habitatge. «S’han de tenir en compte els informes jurídics i tècnics per veure si seria viable, però la voluntat és tenir aquest nou servei a Roses», assegura la regidora d’Urbanisme i responsable de l’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament de Roses, Sílvia Ripoll. Una altra de les actuacions importants serà una línia de subvencions (similar a Roses posa’t guapa