L'Ajuntament de Fortià ha aprovat un pressupost per a l'any 2021, que serà de 924.635?euros, amb l'objectiu d'acabar amb alguns dèficits que la població ha patit els últims anys. L'actuació més destacada és l'execució de les obres del giratori de l'entrada sud a Fortià, des de Riumors. El consistori troba aquesta obra del tot necessària per millorar la seguretat dels vianants i dels vehicles. El cost del projecte és de 169.000?euros.

D'altra banda, tenen la voluntat de tirar endavant amb la construcció de sis habitatges de protecció oficial a través d'una cooperativa d'habitatge, que comptarà amb el suport del municipi.

També s'invertirà amb el lloguer d'un local amb les dimensions apropiades per a la brigada i per a tot el material municipal, fins ara en un local petit que no reunia les condicions per a les necessitats del poble. També compraran un remolc per a la recollida port a porta de les escombraries orgàniques, que s'ampliarà a tot el municipi.

A més, s'ha aprovat una partida per a la subvenció de l'arranjament de façanes, per tal d'embellir encara més la població. A les ordenances fiscals, també es va aprovar una bonificació en l'IBI per a aquells veïns que instal·lin plaques fotovoltaiques a partir de l'any 2021.