17 de desembre de 2020
17.12.2020
L'Empordà
Figueres

CCOO i Co.bas remarquen que necessiten "garanties" per desconvocar la vaga

El segon dia de la vaga d'escombraries a Figueres acumula brutícia als carrers

17.12.2020 | 11:41
La brutícia s'acumula als contenidors

La segona jornada de la vaga d'escombraries a Figueres continua sense cap acord entre sindicats i empreses i la brutícia s'està acumulant als voltants dels contenidors. Una imatge que és més notable als carrers del centre de la ciutat. Els convocants, CCOO i Co.bas, responen a l'escrit que va publicar ahir l'Ajuntament de Figueres de preguntes i respostes sobre la situació de la vaga reclamant "garanties" respecte al segon punt de l'acord que Fisersa ha fet arribar a la plantilla.

Aquest punt fa referència a la subrogació de la plantilla, que es regirà segons el que estableix l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors on es diu que "el canvi de titularitat d'una empresa, d'un centre de treball o d'una unitat productiva autònoma no extingeix per si sol la relació laboral" i, per tant, "el nou empresari queda subrogat en els drets i les obligacions laborals i de Seguretat Social de l'anterior, inclosos els compromisos de pensions, en els termes que preveuen la seva normativa específica i, en general, totes les obligacions en matèria de protecció social complementària que hagi adquirit el cedent".

Aquest article també indica que "les relacions laborals dels treballadors afectats per la successió s'han de seguir regint pel conveni col·lectiu que en el moment de la transmissió fos aplicable a l'empresa, centre de treball o unitat productiva autònoma transferida".

CCOO i Co.bas remarquen que necessiten que es garanteixi "de manera plena" aquest punt i, si és així, "no tenim cap problema en desconvocar la vaga". Els sindicats declaren que acceptarien "qualsevol forma de conveni col·lectiu que garanteixi mantenir tot el text del conveni de Fisersa-Ecoserveis per tots els treballadors afectats per aquest conveni". Una demanda que es contempla en el citat article. Per una altra, demanen que es respecti "la representació legal hereva de Fisersa-Ecoserveis", un punt que també queda reflectit a l'Estatut dels Treballadors de la següent manera: "Quan l'empresa, el centre de treball o la unitat productiva objecte de la transmissió conservi la seva autonomia, el canvi de titularitat de l'empresari no extingeix per si sol el mandat dels representants legals dels treballadors, que han de seguir exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota les mateixes condicions que regien amb anterioritat".

Tot i així els sindicats no confien en l'aplicació d'aquest punt que s'ha compromès Fisersa en el seu escrit i dubten de la condició d'aspectes com l'antiguitat. Declaren, a més, que Brócoli SL, l'empresa que forma part de la UTE encarregada del manteniment de Parcs i Jardins, "ha dit que no respectarà el conveni". En definitiva, assenyalen que "volem parlar i això és el que s'està negant"

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent