El darrer ple de l'Ajuntament de la Jonquera va aprovar el nomenament oficial de Jaume Mach Planas com a nou jutge de pau titular del municipi i, també, de Jaume Fiol Navarra, com a jutge de pau substitut, per un període de quatre anys de durada.

Actualment, Mach està jubilat i, fins al mes de gener passat, va ser el president del Casal de l'Avi, càrrec que va exercir durant dotze anys. Mach havia regentat el Cafè de la Plaça, durant 37 anys, i va ser regidor en el mandat 2011-2015, encapçalant l'àrea de Benestar Social. Des del 2007, ha exercit les funcions de jutge de pau substitut.

Per la seva part, Fiol ha treballat tota la vida de fuster. Actualment, està jubilat, és el vicepresident del Casal de l'Avi i forma part de la Junta de Caçadors del municipi. En el passat, va ser regidor de l'Ajuntament i alcalde accidental durant un any.

En el moment d'accedir al càrrec, Jaume Mach assegura que «s'ha de col·laborar en tot el que es pugui» i es mostra totalment predisposat a ajudar als responsables municipals en la gestió de la Jonquera.

Els jutjats de pau assumeixen competències de menys rellevància, tant en l'ordre civil com en el penal, però ofereixen un servei important en matèria de cooperació judicial, ja que faciliten la comunicació dels altres òrgans judicials amb els ciutadans residents als municipis.