El Consell Comarcal de l’Alt Empordà posa en marxa un nou Servei d’Atenció Psicoterapèutica Infantil (SAPI) que pretén atendre a infants de 6 a 12 anys, provinents de Serveis Socials, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) o el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), que presenten algun tipus de malestar emocional, on l’objectiu és que, mitjançant un procés psicoterapèutic, puguin rebaixar el seu nivell de patiment i desenvolupar capacitats que reforcin la seva autoestima. El SAPI ha estat ideat per l’àrea de Benestar Social de l’ens comarcal i el du a terme una psicòloga de la mateixa àrea.

Es concep com un servei que, malgrat que la població objectiu són els infants, també atendrà als progenitors d’aquests (o les persones responsables de la seva cura), no per realitzar un procés psicoterapèutic, sinó per tal d’ajudar als progenitors a comprendre el procés psicoterapèutic pel qual passarà l’infant i entendre el malestar del seu fill o filla.

La presidenta del Consell Comarcal Sònia Martínez destaca del SAPI que és un «servei pioner, que posa el focus en una franja d’edat que tot sovint queda al marge de les iniciatives en enfocar-se a l’adolescència».

El conseller comarcal delegat de Benestar Social, Àlex Hernández, explica que «així com els adults tenim la capacitat de poder expressar el nostre malestar i posar paraules quan ens trobem davant una situació que ens afecta o identificar allò que no ens aporta benestar, els infants, senzillament expressen el malestar a través de la seva conducta». Malgrat que aquest servei va estar ideat abans de la crisi sanitària de la Covid-19, Martínez assegura que «ara més que mai és necessari un servei com aquest».

El servei es va posar en marxa el passat mes d’octubre i el desplegament inicial es completarà en arribar als deu usuaris. Els tècnics de l’àrea valoren molt positivament la posada en marxa, que ha tingut molt bona rebuda: «ens reafirma que aquest era un servei molt necessari» expliquen les tècniques dels Serveis d’Intervenció Socioeducativa que també fan èmfasi en el fet que és una iniciativa integral en tant que ofereix tractament i no només un suport o acompanyament. Per evitar que els infants s’hagin de desplaçar, el servei s’ha deslocalitzat oferint punts d’atenció repartits per tot el territori de la comarca.

El servei es desenvolupa en tres fases. En el període de diagnòstic la professional fa entrevistes amb els progenitors per entendre la demanda i la situació problemàtica, i amb l’infant per definir si el SAPI pots ser beneficiós per ell o s’ha de derivar a un altre recurs assistencial. La fase de tractament té una freqüència setmanal i una durada de fins a dos anys. L’etapa de tancament es dóna quan la simptomatologia present a l’inici del tractament ha disminuït o desaparegut i quan el focus sobre el qual s’ha centrat la intervenció ha pogut ser treballat suficientment, de manera que l’infant és més competent per fer front a les seves dificultats i presenta un menor malestar emocional.

Amb l’objectiu de fer lloc a aquesta proposta assistencial s’ha creat un circuit de derivació i tot un seguit de documentació per fer àgil el traspàs d’aquells infants que es troben en una situació emocionalment vulnerable i que necessiten l’atenció del servei. De la mateixa manera s’han fixat uns requisits per assegurar el compromís de les famílies i assegurar que el nen o nena pot realitzar tot el tractament en les condicions adequades.

El SAPI s’emmarca en el contracte programa que l’ens comarcal té signat amb la Generalitat i que es cofinança amb els ajuntaments de la comarca.