Les vies verdes són vies de circulació exclusives per a trànsit no motoritzat, sobretot (però no només) vianants i ciclistes. L'Ajuntament de Castelló d'Empúries recorda que en alguns trams, especialment prop de nuclis de població, s’avisa que és un traçat compartit amb vehicles i tots els usuaris han d’extremar les precaucions.

Al llarg de la ruta els usuaris troben cartells amb el recordatori de la limitació de velocitat. La velocitat de les bicis i altres vehicles amb assistència elèctrica (no 100% elèctrics!) està limitada a 20 km/hora en bona part de la ruta i a 10 km/hora en els encreuaments.

Des del Consorci de les Vies verdes de Girona i des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, es demana que es compleixin les condicions de seguretat establertes, i recorden que la seguretat dels usuaris només la podem garantir entre tots.