Els treballs per tal d'eliminar el cablejat elèctric aeri del carrer Codolar avancen a bon ritme. L'any passat es va finalitzar la reurbanització d'aquest vial i va quedar pendent que la companyia elèctrica fes aquests treballs de soterrament, els quals suposen que s'hagi de fer talls de circulació temporals per poder dur a terme els treballs amb més comoditat al mig del carrer.