El Departament de la Presidència ha atorgat 80.000 euros a projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer en el marc del programa de subvencions de l’Eurodistricte, una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals que permet donar suport a operacions transfrontereres a escala local amb la finalitat de dinamitzar l’intercanvi entre poblacions i desenvolupar l’Espai Català Transfronterer.

Els ajuts, finançats per la Casa de la Generalitat a Perpinyà, estan dirigits a entitats, organismes i ens locals implantats a les comarques gironines i a la Catalunya del Nord.

En aquesta convocatòria, corresponent als anys 2020 i 2021, s’han concedit ajuts als 24 projectes següents:

ENTITATPROJECTEIMPORTTOTAL79.958,69 euros

L’Espai Català Transfronterer

L’Espai Català Transfronterer està format pel Departament dels Pirineus Orientals (Catalunya del Nord) i les comarques de la demarcació de Girona (incloent-hi el conjunt de municipis de la Cerdanya). Ambdues regions formen un espai natural compartit marcat per una història, una identitat i una cultura comunes. A més, el territori presenta moltes complementarietats econòmiques i territorials a banda i banda.

Per aquest motiu, el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i el Departament dels Pirineus Orientals han planificat una política comuna d’ordenació territorial per aportar solucions concretes als obstacles generats per la presència de la frontera en els sectors de l’ocupació, dels serveis, del turisme, de la cultura, del medi ambient o de la joventut, entre altres àmbits.

Aquesta col·laboració, establerta en un Acord-Marc entre les dues institucions, es concreta, entre altres, en el projecte Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer, creat l’any 2008 amb l’objectiu conjunt de dotar-se d’una estructura jurídica comuna. Una de les accions que s’hi inclouen és el fons anual per a la promoció de microprojectes, que des de l’any de la seva creació, el 2008, ha donat suport a més de 320 projectes.