L'Assemblea de la CUP de Castelló d'Empúries engega aquest divendres 13 de novembre la campanya «Diners al carrer». La iniciativa consisteix a retornar al municipi part dels ingressos que percep de l’Ajuntament de Castelló d'Empúries la CUP, al tenir actualment representació al ple i en l’equip de govern amb dues regidories.

Aquesta iniciativa obeeix als objectius de «dinamitzar i possibilitar els projectes transformadors al municipi», a més d’impulsar la presa de decisions de forma col·lectiva i de retornar al carrer els ingressos fruit de la seva activitat política. Per aquesta primera edició s’ha volgut destinar una quantitat de 2.500 euros repartits en una o vàries col·laboracions econòmiques.

Poden beneficiar-se totes les entitats, associacions i organitzacions sense ànim de lucre amb incidència en el municipi, que presentin un projecte amb finalitats relacionades amb els eixos d’activant sobiranies:

  • Defensa i protecció del Medi Ambient
  • Lluita Nacional, amb projectes de defensa i promoció de la llengua i cultura catalana o relacionats amb el suport a la lluita per la Independència dels Països Catalans.
  • Defensa de les classes populars, amb projectes d’integració social, del moviment sindical, de defensa del dret a l’habitatge o altres.
  • Avançar cap a una societat Feminista, mitjançant plataformes contra la violència de gènere, defensa dels drets de la dona o LGTBI, campanyes informatives i de sensibilització...
  • Participació política, amb projectes destinats a l’apoderament ciutadà, a la implicació de la població en la presa de decisions polítiques o la creació de nous espais d’autogestió. Incloent auditories ciutadanes, ateneus, plataformes ciutadanes...

Els projectes s’han de presentar abans del 15 de desembre (inclós) en format digital a castellodempuries@cup.cat, amb una extensió màxima de 10 pàgines. Un cop finalitzat el període de presentació dels projectes, es farà un recull dels projectes i es convocarà una Assemblea Oberta a la que podran assistir les entitats proponents per a defensar el seu projecte, i juntament amb els assistents es valoraran els projectes presentats.

Posteriorment, i en base a la informació i primera valoració feta en Assemblea Oberta, els membres de l’Assemblea Local completaran la fase de deliberació emetent les seves valoracions per a prendre la decisió final. Un cop valorats els projectes d’acord amb els criteris d’avaluació dels resultats, entre l’12 i el 22 de gener es publicaran els resultats.

La convocatòria i publicació de les bases es faran al web de la CUP de Castelló d’Empúries (cupcastelloempuries.cat) i el calendari és el següent:

  • 13 de novembre, a les 19.30 hores: publicació de les bases i presentació pública del projecte a través dels seus comptes de Facebook i Twitter.
  • 15 de desembre: fi del període per presentar els projectes.
  • Abans del 27 de desembre: recull dels projectes per part de l’Assemblea Local i convocatòria d’Assemblea oberta.
  • Del 27 de desembre al 10 de gener: valoració dels projectes per part de l’AL.
  • De 12 al 22 de gener: comunicació dels resultats.

El projecte s’haurà de desenvolupar durant l’any 2021.