El pressupost de l'Ajuntament de l'Escala pel 2021 manté l’aposta estratègica dels darrers anys a l’àrea de Promoció Econòmica, Turística i Cultural (1,8 milions d’euros), amb el manteniment, difusió i promoció del patrimoni històric com un dels puntals. Es reforça també l’àrea d’Atenció a les Persones, en uns moments d’extrema dificultat generada per la situació de la Covid-19. El pressupost destina 864.356 euros a aquesta àrea i reforça especialment projectes com el Servei Local de Distribució d’Aliments (que passa de 20.000 a 100.000 euros) i el manteniment de les subvencions i ajudes per a les persones més necessitades.

Així, les subvencions i transferències corrents previstes aquest any creixen gairebé un 13%, arribant als 958.363 euros. Cal destacar les aportacions a les diferents associacions del municipi per tal que puguin dur a terme diferents projectes d’interès municipal, així com les subvencions i ajuts destinats a les persones i famílies més vulnerables.

Cal tenir en compte, també, que durant el 2020 ja es va aprovar un pla de xoc econòmic i social amb més d’una quarantena de mesures valorades en més d’1,4 milions d’euros i incloïen, entre d’altres, reducció de diverses taxes i impostos i flexibilització en els pagaments i accions de promoció econòmica.

El pressupost del 2021 aposta també per seguir incrementant les consignacions a polítiques d’Educació i Joventut, amb increments del 31,37% i del 4,72%, respectivament.

Inversions

Pel que fa referència a les inversions, aquest any s’han pressupostat projectes per valor de 3,1 milions d’euros, entre els quals destaquen la reforma de l’entorn de l’església i la plaça Nova (325.000 euros), la construcció d’un aparcament soterrat a Ca les Monges (420.000), l’adequació de la Casa del Gavià (160.000), la reordenació del passeig Lluís Albert (260.000), la segona fase d’adequació de la Casa del Mar (150.000), la millora de l’entorn de Porta Marina del MAC-Empúries (120.000) i la reparació d’asfalts i millores i adequacions de diferents espais i equipaments públics (més d’1,1 milions). A més de les inversions pressupostades, el consistori té previst que durant aquest 2021 es puguin engegar dos projectes estratègics més, com són la construcció de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (pendent de concretar el finançament) i la urbanització del sector dels Emperadors.

“En la línia dels darrers anys, l’equip de govern proposa un pressupost que es recolza fonamentalment en tres pilars: En primer lloc, l’atenció a les persones, tenint molt present l’esforç que cal fer per garantir la cohesió social i l’estat del benestar en sentit ampli a tots els escalencs. En segon lloc, la voluntat de treballar en un nou projecte de promoció econòmica i turística que posi l’accent en l’impuls de polítiques de desenvolupament sostenible, que garanteixin la viabilitat d’un model turístic i econòmic que necessita adaptar-se a un nou paradigma, en el qual la digitalització de la destinació i els actius patrimoni, cultura i activitats a l’entorn natural n’hauran d’assumir més protagonisme. Finalment, l’aposta per inversions estratègiques que generen un retorn molt important pel conjunt del municipi, i les millores als barris, a la via pública i als equipaments,també assoleixen una notorietat en aquest pressupostben necessària per seguir fent de l’Escala una vila cada dia més pròspera, moderna i compromesa amb el territori i els seus veïns”, remarca l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, el qual destaca que en la confecció del pressupost “s’ha tingut molt en compte seguir un principi de prudència pel que fa als ingressos i de contenció, pel que fa referència a les despeses”.

Congelació d’impostos i reducció de l’endeutament

En la línia dels darrers anys, l’Ajuntament de l’Escala continua apostant per la congelació dels impostos i taxes municipals.

L’única excepció és la taxa de recollida d’escombraries, que puja un 4,5% per tal de compensar l’increment del cost previst a la nova licitació del servei, que ha d’incloure importants millores en el servei, la freqüència de la recollida de residus, la renovació de maquinària i equipaments i diverses altres inversions. Precisament, en aquest ple també s’ha d’aprovar els plecs clàusules que han de regir la contractació del servei de recollida de residus i neteja viària al municipi.

A proposta de l’Oficina Tècnica per a la Transició Energètica i Emergència Climàtica (OTEC), s’incorpora a les ordenances fiscals, bonificacions en impostos directes amb la voluntat d’incentivar l’aposta de particulars i empresaris per implementar projectes d’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables.Entre elles hi ha una bonificació del 50% de l’IBI durant cinc anys als habitatges que instal·lin plaques solars.

L’Ajuntament de l’Escala preveu tancar l’any 2020 amb un endeutament municipal de només 1,2 milions d’euros, cosa que suposa un rati del 6%. Continua d’aquesta manera la reducció sistemàtica de l’endeutament municipal dels darrers quinze anys, tenint en compte que el 2006 es va tancar amb 12,2 milions d’endeutament i un rati del 84,83%.

Altres punts

El ple també ha ratificat la pròrroga del contracte dels serveis de neteja d’edificis municipals i una modificació de les Ordenances de Convivència Ciutadana i la de Tinença d’animals domèstics per tal d'endurir les sancions per a les accions incíviques al mateix temps que es desenvoluparan campanyes de conscienciació. També s'han aprovat convenis amb el Departament d’Educació de la Generalitat, per utilització d’edificis municipals pel Còvid i una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana per tal de poder fer un projecte de millora del Passeig Lluís Albert, que incorpori un carril bici i millora de la mobilitat.