La plaça Joan Tutau de Figueres, el principal espai públic del barri de l'Horta de l'Hospital, està sent objecte d'un projecte de millora urbana que permetrà millorar la plataforma per al pas de vianants del costat est, amb la qual cosa quedarà més ben definit el carrer dedicat a Pere Seras Isern. Aquesta obra forma part del grup de projectes de millores urbanes que es van escollir als pressupostos participatius de 2017 i que l'Ajuntament està executant ara en diversos espais de la ciutat. A més del paviment, també és previst renovar la il·luminació, l'arbrat i dotar l'espai d'una nova font pública.

La plaça està situada entre els carrers Llançà, Cadaqués i Rec Arnau. Els veïns feia temps que reclamaven una millora del seu aspecte. En aquest espai hi ha l'edifici dissenyat per Benedetta Tagliabue, que fa temps va ser un focus de conflictes de convivència que va obligar l'Ajuntament a intervenir-hi reiteradament.