Per tal d'acabar amb els problemes per localitzar els habitatges i altres immobles que integren el veïnat de Tapis, l'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha fet una proposta de denominació de carrers i de numeració d'algunes finques. La proposta es va aprovar en el darrer ple del 22 d'octubre. Ara, es notificarà individualment a tots els veïns amb propietats en aquest nucli i a tots els interessats en l'expedient, que tindran un termini de vint dies per poder presentar al·legacions. També es va deixar sobre la taula la modificació d'ordenances fiscals per a l'any que ve.