Els compostaires del municipi de Vilafant tenen a la seva disposició matèria seca (llenyosa) per a barrejar amb les seves restes orgàniques del compostador. «Ara hi hem instal·lat, per la vostra comoditat, un contenidor ple de serradures perquè les vingueu a buscar sempre que vulgueu», informa l'Àrea de Medi Ambient del consistori de Vilafant. El contenidor està situat a la deixalleria vegetal.

El compostatge casolà és un procés natural de transformació de les restes orgàniques generant un adob natural semblant a la terra vegetal. Compostant les restes orgàniques, es redueixen els residus destinats a la planta de gestió de Pedret i Marzà i l'ús de fertilitzants químics, al mateix temps que s'autoproveeix d'un adob de qualitat.

Els compostaires vilafantencs poden sol·licitar una bonificació en la taxa d'escombraries. Per obtenir un bon compost, cal fer aportacions equilibrades de matèria orgànica (restes de menjar) i estructurant o matèria seca (serradures, herba seca, palla, entre d'altres) i airejar regularment.

Per aconseguir estructurant per al compostador, a la deixalleria de Vilafant es disposa de serradures que fan aquesta funció. Només cal que els veïns s'hi adrecin, s'identifiquin com a vilafantenc o vilafantenca i n'agafin les que necessitin, gratuïtament.