La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Peralada ha acordat aprovar la memòria valorada per a la reparació de la xarxa general d'abastament d'aigua del municipi, que ha estat redactada per l'empresa FCC Aqualia, S.A, i que ascendeix a la quantitat de 38.339,66 euros. L'IVA, en aquest preu, hi és exclòs.