A partir d'aquest divendres 6 de novembre, l'Hospital de Figueres suspendrà les visites de familiars als pacients ingressats, tinguin o no la Covid-19. La mesura és temporal i tan bon punt la xifra d'ingressats per coronavirus al centre i el nivell de transmissió comunitària redueixin, es recuperaran. L'objectiu és evitar la circulació de persones per l'interior de les plantes d'hospitalització.

De totes maneres, com ja es va fer en la primera onada de la pandèmia, es faran excepcions i es permetran visites a la planta Maternoinfantil, en el cas en què l'equip mèdic ho indiqui i en situacions de final de vida.

Personal de l'hospital es posarà en contacte amb les famílies dels ingressats que no tenen coronavirus per explicar-los com rebran la informació mèdica diària, ara que no tindran la possibilitat de visitar-los i parlar directament amb l'equip assistencial.

Pel que fa a les persones ingressades de més edat que tenen dificultats per contactar amb la família a través del telèfon mòbil, els professionals de la planta els facilitaran un sistema de videotrucada mitjançant una tauletes.

A dia d'avui, l'Hospital de Figueres té 63 pacients amb la Covid-19. En aquesta última setmana s'han registrat cinc reingressos de malalts que havien estat donats d'alta de la planta d'hospitalització i que, tot i disposar d'una PCR negativa, amb el pas dels dies s'havien infectat de coronavirus. Davant d'aquest context canviant, en què un pacient ingressa com a no covid i al cap d'uns dies la seva situació varia, i amb els riscos que suposa per als mateixos malalts, familiars i professionals, s'ha decidit suspendre temporalment les visites.