L'Ajuntament de Vilafant prorrogarà les modificacions de les ordenances fiscals, aprovades de forma consensuada al mes de maig, que se seguiran aplicant al llarg de l'any 2021.

El portaveu d'ERC, Sergi Palomeras, ha fet públic un comunicat en el qual es felicita de la decisió presa per l'Ajuntament i hi destaca que «és el moment d'estar al costat de la gent i dels comerços del municipi i seguir-los ajudant en temps tan difícils com els que estem passant».

Les mesures que es mantenen són: la bonificació del 100% de la quota de l'impost a les empreses i petits comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant per a totes aquelles obres de reforma i/o adequació del local que hagin de realitzar per adaptar-la a les mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19; bonificació del 25% de la quota corresponent a la recollida i eliminació d'escombraries a locals comercials i industrials que hagin tancat la seva respectiva activitat com a conseqüència de la Covid-19; l'exempció de la taxa per expedients de llicències per expedients de llicències urbanístiques a les empreses i petits comerços que exerceixin la seva activitat a Vilafant per a totes aquelles obres de reforma i/o adequació del local que hagin de realitzar per adaptar-la a les mesures sanitàries com a conseqüència de la Covid-19, i l'exempció del 100% de la quota d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires, amb finalitat lucrativa.