El Butlletí Oficial de la Província (BOP) publicava, aquest dilluns, la primera fase del projecte de rehabilitació del cementiri de Palau de Santa Eulàlia, que l'Ajuntament té intenció de fer-lo nou. Segons explica l'alcalde de Palau, Xavier Camps, el cementiri actual «està molt vell i s'esquerda», de manera que han apostat per reformar-lo.

El cementiri de Palau de Santa Eulàlia es troba situat a l'extrem est del municipi amb accés des del carrer Les Comes. És una construcció de planta rectangular delimitada per blocs de nínxols als extrems est i oest i per murs lliures de construccions a la façana nord i amb la construcció del magatzem i mur de tancament a la banda sud.

Durant els darrers anys, l'Ajuntament ha detectat deficiències estructurals en molts nínxols del cementiri, algunes d'elles prou importats que, en alguns casos, han provocat l'esfondrament de determinats pisos de nínxols, amb un perill que això suposa per a les persones i el manteniment de les sepultures.