Les direccions de les escoles públiques de Figueres (Amistat; Anicet de Pagès; Carme Guasch; Joaquim Cusí; Josep Pallach; Josep Pous i Pagès; M. Àngels Anglada; Parc de les Aigües; Salvador Dalí; i Sant Pau) han emès un comunicat mostrant el seu "malestar" per la situació "preocupant" de l'escolarització en el municipi. En concret assenyalen la seva preocupació "per la resposta sistemàtica que està donant l'Ajuntament de Figueres, i en especial els Governs de la ciutat".

En el comunicat lamenten que en data d'avui encara no han rebut resposta d'un escrit que van presentar als diferents portaveus municipals el passat 28 de novembre de 2018. En aquella trobada, recorden, van exposar una aproximació a la situació educativa de la ciutat en els àmbits de: matrícula d'educació infantil i primària, infraestructures, ubicació dels centres i cohesió social.

Per una altra part també denuncien que s'han hagut d'assabentar dels tràmits que l'Ajuntament està fent amb relació a la construcció de la nova escola Carme Guasch a través dels mitjans de comunicació. "A la reunió que vam mantenir amb l'alcaldessa el dia 16 de gener de 2020, entre altres qüestions, es va acordar que en el moment que es produís el nomenament del nou director d'Urbanisme de l'Ajuntament, es tractaria el tema de la ubicació de l'Escola Carme Guasch, i es tornaria a fer una reunió amb les direccions per analitzar la situació present i a mitjà termini. En data d'avui no s'ha realitzat la reunió ni tampoc s'ha donat resposta a les propostes que es van plantejar", indiquen.

Consell Escolar Municipal

Una altra de les preocupacions que posen de manifest és que "no hi ha hagut un treball d'anàlisi de la situació de l'escolarització a Figueres, ni de la planificació escolar". En aquest sentit indiquen com el Consell Escolar Municipal és un òrgan d'assessorament, consulta, i participació sobre qualsevol tema relacionat amb l'educació no universitària dins l'àmbit territorial del municipi.

Les direccions de les escoles destaquen que l'estat actual de l'escolarització a la ciutat "és resultat d'una falta de resposta a les diverses qüestions escolars que requereixen des de fa anys d'una visió global de la ciutat" i, per això, demanen que si en els pròxims anys es vol una ciutat equitativa i millor, "és necessari i urgent que les decisions que es prenguin ara". Posen d'exemples decisions com la ubicació dels centres educatius, les actuacions urbanístiques, les accions socials, etc. i demanen que es tingui en compte totes les variables.

Per tot això, reclamen una planificació escolar "que vagi més enllà de les dades numèriques", que estigui coordinada entre l'Ajuntament de Figueres, el Departament d'Educació, i amb el consens de l'àmplia comunitat de la ciutat. "Quan parlem del treball en xarxa a la ciutat, hauríem de pensar en una participació real de tots els agents implicats i concebre l'educació en un sentit ampli des de la corresponsabilitat", diuen al comunicat. Aquesta planificació escolar hauria de tenir com a objectiu, afegeixen, "assolir les necessitats d'escolarització donant resposta a les necessitats socials, garantint una adequada i equilibrada escolarització de l'alumnat que faciliti la cohesió social".