Roses ha iniciat el servei de recollida d'orgànica, després de tres anys de veure's enmig de diversos recursos presentats per frenar el concurs públic per al servei de recollida de sòlids urbans, neteja viària i gestió de la deixalleria a Roses. Finalment, el contracte es va poder adjudicar i ara s'estan desplegant els diferents serveis que contenia, un d'ells, la recollida de matèria orgànica al municipi. El retard d'aquests mesos ha estat a causa de «la compra dels contenidors, material i la substitució de maquinària per a poder fer el servei» explica el regidor d'Infraestructures i Serveis Públics, Juan M. Fernández.

Des d'aquesta setmana, a Roses ja es poden començar a veure els nous contenidors de color marró amb l'objectiu que els veïns i les veïnes hi dipositin les deixalles orgàniques. Aquest servei es complementa amb una campanya informativa a la ciutadania, a través de la qual s'entreguen un cubell airejat de deu litres, un paquet de deu bosses biodegradables i un tríptic informatiu d'aquest nou servei. Fins al pròxim 4 de desembre, els rosincs i les rosinques podran recollir el seu paquet de material al punt informatiu itinerant, que anirà recorrent tant el centre de la població com les urbanitzacions. El consistori ha previst l'entrega de 5.000 cubells i 100.000 bosses.

Una obligació ambiental

D'una banda, amb el fet de realitzar la recollida dels residus orgànics al municipi, l'Ajuntament de Roses compleix amb la seva obligació d'implantar una recollida específica per a aquests residus, alhora que posa en marxa una de les accions principals acordades en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), on es descriuen els compromisos municipals per a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte hivernacle per als pròxims anys.

D'altra banda, amb aquesta recollida, el consistori espera que els ciutadans reciclin els residus orgànics de manera que es redueixi el pes de residus del contenidor de rebuig, el que significaria un estalvi per al municipi. Aquesta disminució de costos, si es recicla bé, seria definida per la reducció del cànon que es cobra a tots els ajuntaments pels residus no separats del contenidor gris (o verd fosc) que es porten a la planta de triatge i posteriorment a l'abocador, un cost molt més alt que el del tractament de les fraccions que es poden reciclar, com el cas de la matèria orgànica.