Un grup de persones ha decidit aquest any recuperar la XES a l'Empordà amb les iniciatives que defensen el sistema de l'economia solidària. En Dani Vidal (Girona, 1986) és un dels seus impulsors.

- Què és la XES?

- La XES a nivell de Catalunya és una entitat que engloba totes les iniciatives d'economia solidària des dels inicis del 2000. És un espai on aglutinar iniciatives o empreses que tenen una mirada diferent sobre com fer l'activitat, ja sigui econòmica o donant resposta a una necessitat social. Es tracta de fer-ho amb una mirada que vagi més enllà del lucre, que tingui en compte criteris com la democràcia, les persones que hi formen part, criteris ambientals, quines són les necessitats pròpies del territori... i que en donar resposta s'incorpori la mirada transversal. La XES és perquè totes les iniciatives que creiem en el mateix ens articulem per donar-nos suport a l'hora de crear un mercat social i fer pressió cap a la ciutadania i administracions. L'objectiu és crear un mercat social, que és establir cada vegada més un entramat on totes les fases del sistema econòmic estiguin en economia solidària, des de produir-nos de recursos financers fins al consum.

- La XES Empordà s'ha intentat diverses vegades, com sorgeix aquest cop?

- Sí, és el tercer intent. Ens vam ajuntar quatre persones que formàvem part d'alguna entitat solidària, grup de consum o cooperativa i vam pensar que seria important tornar-ho a intentar consolidant les relacions que ja existeixen. Sabíem que hi havia entitats que tenen aquests principis d'economia solidària i vam pensar que era important formalitzar les relacions, perquè siguin més intenses i donar pes a l'economia solidària a l'Empordà. Vam pensar: 'Anem a interpel·lar-les directament a veure què en pensen', i en això estem. Durant el 2021 esperem que sigui un grup local de la XES però ara estem reunint-nos cada mes per veure com ho fem.

- Heu sorgit enmig d'una pandèmia, ha sigut casualitat o una oportunitat?

- Hi ha una part que no és del tot negativa, com la telemàtica, en un altre moment hagués sigut més difícil plantejar-la i justament en aquest debat de si ha de ser Alt i Baix Empordà o Empordà només, això ha permès que gent de situacions geogràfiques molt diverses tinguéssim més facilitat. A la vegada ara estem en el moment que ens volem trobar físicament i no podem. Crec que de fons la crisi, per dir-ho d'alguna manera, ajuda en el sentit de la cooperació i d'enxarxar-nos, potencia el missatge que, si no estem juntes en això, som més vulnerables.

- L'economia solidària és la solució?

- No hem tingut aquests debats, el que segur que ens ofereix la visió d'economia solidària és que tens més possibilitats de sobreviure materialment si mantenim aquestes relacions horitzontals. A la mateixa situació de crisi, hi ha més possibilitat d'èxit si hi ha una entitat financera, una proveïdora i un productor de l'economia solidària que estiguin d'acord i, per tant, trobin un punt des d'on recolzar-se que no sigui que cadascú obtingui el màxim rendiment i per tant qui tingui més poder guanyarà i passarà per sobre.

- És un bon moment per a l'economia solidària a l'Empordà?

Si miro abans de la Guerra Civil, és clar que era millor l'època dels anys 30 que ara, però per una qüestió de plantejament democràtic. Només cal veure quantes persones hi havia afiliades a les cooperatives de consum i ens passen la mà per la cara. Que ara està creixent, que té més suport del sector públic i que això es nota a llocs com l'Empordà? Sí, és un millor moment que altres anys.