Amb la voluntat de continuar donant suport a les famílies del municipi i promovent un accés equitatiu a l'educació, l'Ajuntament de a Jonquera ha impulsat una nova convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text, de lectura i quadernets per al curs 2020-2021, així com per a la compra d'ordinadors portàtils per part de l'alumnat de 1r d'ESO de l'Institut.

L'Ajuntament de la Jonquera ha informat que el termini per presentar les sol·licituds finalitzarà el pròxim diumenge 15 de novembre. A causa de la situació sanitària, les sol·licituds s'hauran de presentar a través de la seu electrònica del web municipal (dins del tràmit «instància genèrica» i adjuntant tota la documentació requerida, com ara factures de llibres i altres materials escolars adquirits). Excepcionalment, es podran tramitar presencialment a les oficines municipals demanant cita prèvia al telèfon 972 554 005.