L'Ajuntament de Palau-saverdera ha aprovat diverses reduccions a la quota d'escombraries que paguen els comerços i les indústries del municipi. Aquesta decisió és una de les mesures que aplica el consistori a conseqüència dels efectes econòmics que van suportar els negocis durant la declaració del primer estat d'alarma, entre el 14 de març i el 21 de juny.

Les reduccions s'aplicaran directament a totes les activitats, sense necessitat que les empreses en sol·licitin la seva aplicació.

Malgrat això, els propietaris dels comerços o indústries que puguin acreditar un temps d'afectació superior al que s'indica, podran sol·licitar un increment de l'import a reduir de la quota. Per això caldrà que presentin una sol·licitud adjuntant la documentació acreditativa de l'afectació.

La decisió d'aplicar aquestes reduccions es va prendre durant la Junta de Govern celebrada el passat dimarts 27 d'octubre, però el consistori no descarta l'aprovació de noves mesures de bonificació fiscal, derivades de la declaració de l'actual estat d'alarma.

Les reduccions que s'aplicaran en cada cas estan resumides a la taula següent: