Les obres del camí Ample escalenc, concretament el que passa entre l’avinguda Ave Maria i el carrer Gregal, han començat amb un bon ritme. Els treballs consisteixen en la substitució de la canonada d’aigües residuals, després de comprovar que tenia diversos desperfectes. Els treballs es preveuen que estiguin acabats aquesta setmana, segons els càlculs dels executors d’aquests treballs.