L'Ajuntament de Figueres ha rebut una subvenció de 145.175 euros del programa Treball i Formació per a projectes de millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores, especialment aquelles que s'han quedat sense feina amb motiu de la crisi de la COVID-19 i per aquelles que tenen més dificultats d'accés al mercat laboral, per mitjà d'accions d'experiència laboral i accions de formació transversal.

En concret, la mesura Treball i Formació línia COVID-19 va adreçada a aquelles persones que han perdut la feina a partir del 16 de març de 2020 i a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni ajuts. Es tracta de les persones més afectades.