A partir del 2 de novembre els carrers de Roses tindran un nou contenidor (el marró) per dipositar-hi les restes orgàniques, que permetrà la transformació d'aquest residus en recursos com adobs. En paral·lel, l'Ajuntament posarà en marxa una campanya informativa adreçada a la ciutadania per oferir tota la informació necessària sobre la posada en marxa de la nova recollida, què cal dipositar en els nous contenidors i per distribuir kits de reciclatge d'orgànica.

Entre el 3 de novembre i el 4 de desembre, un punt informatiu itinerant recorrerà els carrers de Roses, tant del centre de la població com de les urbanitzacions. Al llarg del dia, dos informadors explicaran com reciclar l'orgànica als veïns que s'apropin a l'estand, a més d'entregar-los un cubell airejat de 10 litres, un paquet de 10 bosses biodegradables i un tríptic informatiu del nou servei. En aquest enllaç podeu consultar on s'instal·larà el punt informatiu cada dia.

Amb la implementació de la recollida dels residus orgànics al municipi, l'Ajuntament inicia una de les accions principals acordades en el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), on es descriuen els compromisos municipals per a la reducció de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle per als propers anys.

Incorporar la recollida de residus orgànics a la recollida selectiva aporta beneficis ambientals i econòmics al municipi. Ambientals, perquè es redueix el volum de residus que es llencen al contenidor de la resta i que van a parar a l'abocador, reduint, per tant, els gasos amb efecte d'hivernacle, a més de convertir-se en un recurs per a l'elaboració de compost (adob orgànic per a camps i jardins).

Econòmicament, la recollida de la fracció orgànica repercuteix en un estalvi per al municipi, ja permet reduir el cànon que es cobra a tots els ajuntaments per al tractament de la fracció resta, molt més alt que el cost del tractament de les fraccions que es poden reciclar o "valoritzar".

Quins residus orgànics van al nou contenidor marró?

L'Ajuntament de Roses demana la implicació de la ciutadania per assolir amb èxit la posada en marxa del nou servei i obtenir una fracció orgànica el més lliure possible d'altres residus impropis, per poder obtenir un compost de qualitat.

Es consideren residus orgànics:

 • Restes de fruita i verdura (closques, peles, pinyols...)
 • Ossos i altres restes de carn o peix
 • Marro del cafè i restes d'infusions
 • Closques d'ou, de marisc i de fruita seca
 • Menjar en mal estat
 • Paper de cuina, tovallons i mocadors tacats de menjar
 • Fulles seques, rams i petites restes de jardineria
 • Taps de suro
 • Excrements d'animals domèstics
 • Escuradents, pals de gelat o bastonets de menjar
 • Bosses compostables per a la recollida selectiva de residus orgànics
 • Serradures i encenalls de fusta