L'empresa que fa els treballs de remodelació i millora del carrer de Baix de Borrassà ja ha posat les noves canonades del clavegueram i de les aigües pluvials. L'obra de remodelació i millora d'aquest vial continuarà amb la col·locació del primer tractament de formigó, una actuació que permetrà obrir el carrer a la circulació.

El pressupost del projecte era de 151.039,81 euros i es va adjudicar a l'empresa EF Gestiona per un total de 105.028 euros.

Pel seu finançament, es compta amb dues subvencions: una de la Diputació de Girona de 38.734,5 euros, el 36,9% del cost de l'obra, i l'altra de la Generalitat de 39.708,48 euros, el 37,8% del total.