La Fundació Salut Empordà (FSE) i Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) han arribat a un acord estratègic pel qual els dos serveis de Rehabilitació de les dues entitats comparteixen la figura del cap de servei. Des d’aquest mes d’octubre, aquest doble càrrec recau en la metgessa Natàlia Toneu.

La doctora Toneu ha estat vinculada a ambdues institucions: a SSIBE del 2004 al 2006, quan va entrar a treballar al servei de Rehabilitació de la FSE. El 2009 es va incorporar com a responsable del servei de la Fundació, càrrec que ha ocupat en dues etapes i que continua desenvolupant fins al dia d’avui.

Aquesta aliança s’emmarca en la línia de col·laboració que han iniciat les dues institucions en els últims anys, i que les ha portades a crear les associacions empresarials de serveis informàtics Emporsis i d’hoteleria Emporhotel, a més de crear un únic servei de Documentació clínica.

Les comarques de l’Alt i el Baix Empordà sumen una població de 300.000 habitants aproximadament, una xifra d’usuaris que permetrà a ambdues entitats una major especialització de l’oferta terapèutica. A més, la creació d’aquesta direcció única per a la FSE i SSIBE fomentarà l’intercanvi d’experiències i la incorporació de nous serveis i nova tecnologia.