Aquest mes de novembre es reprendrà el servei socioeducatiu anomenat l'Alternativa, que s'ha adjudicat aquest curs a l'empresa Orió Serveis Educatius. Així es va anunciar a la reunió del Consell Socioeducatiu, on es va anunciar, també, la creació d'una comissió per a la redacció d'un protocol d'actuació en cas d'absentisme escolar i d'un premi per a primària i secundària per a fomentar treballs sobre l'Escala.

El Consell Socioeducatiu és un espai que es va crear fa dos anys, en el qual hi ha representació tècnica, política i dels centres educatius, pensat per coordinar i impulsar accions dirigides als joves i infants del municipi.

L'Alternativa forma part d'un pla general d'intervenció per cohesionar la globalitat de l'acció preventiva i d'intervenció sobre el segment infantil i juvenil en risc i/o exclusió social. Entre els serveis que ofereix, en coordinació amb els diferents centres i l'equip de Serveis Socials, hi ha tasques de suport educatiu, d'intervenció socioeducativa, de dinamització de l'Espai Jove i el centre cívic Xalem, de diagnosi, de treball amb les famílies i de dinamització.