Durant els darrers mesos, confinament i desescalada inclosos, s’ha vist un augment d’abocaments generalitzats a tot el terme municipal de Vilafant. Gran part d’aquests, es produeixen a les bateries de contenidors. El material que allà s’abandona és, bàsicament, d’origen domèstic, com ara mobiliari, electrodomèstics, joguines, restes de poda o roba però també residus perillosos. Aquests residus a la via pública i/o en espais naturals, a part de generar una imatge desagradable, generen inconvenients al veïnat i poden propiciar l’aparició d’animals indesitjables. Per tots els motius exposats, l’Ajuntament aconsella fer una recollida i neteja d’aquests punts amb la màxima rapidesa. Això té uns costos d’unes 32 hores setmanals, o, dit d’una altra manera, uns 14.000 euros anuals.