Aquest mes de novembre es rependrà, a l'Escala, el servei socioeducatiu anomenat l'Alternativa, que s'ha adjudicat aquest curs a l'empresa Orió Serveis Educatius. Així s'ha anunciat a la reunió del Consell Socioeducatiu que s'ha celebat aquest divendres, en què s'ha anunciat també la creació d'una comissió per a la redacció d'un protocol d'actuació en cas d'absentisme escolar i d'un premi per a primària i secundària per a fomentar treballs sobre l'Escala.

El Consell Socioeducatiu és un espai que es va crear fa dos anys, en el qual hi ha representació tècnica, política i dels centres educatius, pensat per coordinar i impulsar accions dirigides als joves i infants del municipi.

A la reunió celebrada avi destacava la represa de les activitats del servei socioeducatiu l'Alternativa, que va quedar aturat el curs anterior pel recurs presentat per un dels candidats a l'adjudicació. Finalment, s'ha pogut adjudicar el servei a Orió Serveis Educatius, que començarà a treballar aquest mes de novembre, amb un equip de tres educadors i un dinamitzador.

L'Alternativa forma part d'un pla general d'intervenció per cohesionar la globalitat de l'acció preventiva i d'intervenció sobre el segment infantil i juvenitl en risc i/o exclusió social. Entre els serveis que ofereix, en coordinació amb els diferents centres i l'equip de Serveis Socials, hi ha tasques de suport educatiu, d'intervenció socioeducativa, de dinamització de l'Espai Jove i el centre cívic Xalem, de diagnosi, de treball amb les famílies i de dinamització d'espais públics.

Un altre dels aspectes que s'ha tractat a la reunió és la decisió de crear una comissió de treball per a la redacció d'un protocol d'actuació en cas d'absentisme escolar.

A més, s'ha anunciat la voluntat municipal de crear un premi destinat a alumnes de darrer curs de primària, secundària i batxillerat, que incentivi els treballs relacionats amb la història de l'Escala (properament es redactaran les bases).