El cementiri municipal de Garriguella Garriguellaté declarat en ruïna un dels espais del recinte. D'acord amb l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, la zona degradada afecta seixanta nínxols que es troben situats al bloc nord del cementiri. L'Ajuntament de Garriguella ha notificat aquesta situació als titulars dels drets funeraris i/o familiars dels difunts, per tal de gestionar correctament les restes cadavèriques.

El pas següent consistirà, d'acord amb el mateix informe, en l'exhumació dels cadàvers, restes cadavèriques o cendres per a la seva immediata re-inhumació o incineració, procediment que es farà en el mateix cementiri. L'Ajuntament de Garriguella ha informat que es farà càrrec de l'enderroc dels seixanta nínxols, i prosseguirà amb les diverses reformes previstes en el mateix Cementiri. Aquest projecte inclou la construcció d'un lavabo adaptat, un nou ossari, dues piques noves i la creació d'un collage.

La reforma anterior es troba assistida econòmicament mitjançant la convocatòria de subvencions per a inversions municipals en cementiris, corresponent a l'any 2019, de la Diputació de Girona, per un valor concret de 34.077,25 euros.

L'alcaldessa de Garriguella, Isabel Teixidor, assegura que aquestes obres segueixen un procés. «Això no és un problema», assegura Teixidor, desdramatitzant la situació, que veu sostenible per part del govern municipal.