El pas de vianants que ajuda a travessar l'avinguda Salvador Dalí entre el barri de la presó i l'Olivar Gran, just a tocar el carrer Sant Jordi i l'avinguda Maria Àngels Anglada, està bloquejat des de fa un mes per l'avaria del grup semafòric que regula el trànsit. Es tracta d'un punt estratègic, llargament reivindicat en el seu moment i que depèn del Ministeri de Foment, ja que encara manté la titularitat del tram antic de la carretera Nacional-II.

Davant del perill que suposa per als vianants que el semàfor estigui espatllat i no compleixi les seves funcions, la Guàrdia Urbana, amb la col·laboració dels Serveis Urbans, va bloquejar les dues voreres amb peces de formigó. El 29 de setembre passat, l'Ajuntament de Figueres va enviar un ofici a la Subsecretaria de Fomento demanant que «de manera urgent es procedeixi a la reparació del grup semafòric, per ser un perill per als vianants i els vehicles». L'avaria, segons consta en el mateix document, va ser detectada el 22 de setembre.

La regidora responsable de Serveis Urbans, Sònia Trilla, ha manifestat la seva «preocupació per veure el tema resolt. Des de Serveis Urbans es va fer un informe i l'ofici d'Alcaldia sol·licita l'arranjament urgent d'aquesta instal·lació semafòrica. La Guàrdia Urbana està insistint contínuament al Ministeri de Fomento per tal que efectuï l'arranjament».

A més dels inconvenients veïnals que comporta aquest tancament, cal tenir en compte que aquest pas de vianants és utilitzat habitualment per alumnes i familiars de l'Institut Olivar Gran, l'Escola d'Hostaleria i l'escola Carme Guasch.