Els regidors del PSC de Roses consideren que la reforma del carrer Doctor Jaume Pi i Sunyer hauria de ser consultada als veïns i comerciants. Josep Maria Martínez, durant el ple, va manifestar que «atesa la singularitat i importància d'aquest carrer es faci una consulta entre els veïns i particularment entre els comerciants sobre l'acabat del vial, perquè si és el mateix que està estipulat, considerem que es mereix un tractament diferent».

El regidor socialista va especificar que, paral·lelament a l'exposició pública que se'n faci del projecte, caldria «consultar si l'acabat previst és el que ells voldrien. És molt important a escala comercial per a Roses, perquè tal com s'ha previst l'acabament del projecte, minvaria el seu potencial».

El projecte, d'iniciativa municipal, comprèn finalment una superfície total de 1.025 m². La primera proposta, rebutjada per l'oposició el juliol de 2016, incloïa la reurbanització del carrer Doctor Pi i Sunyer conjuntament amb la remodelació de la plaça Catalunya.

Sílvia Ripoll, regidora d'Urbanisme del consistori rosinc, va defensar que «es va fer una reunió amb els veïns al voltant del projecte, i ara es presenta per separat», tanmateix els socialistes consideren que el projecte no ha canviat i que, per tant, caldria tornar a parlar amb veïns i comerciants.