Enguany, la situació sanitària ha causat que l'atenció del Síndic de Greuges es realitzés mitjançant procediments telemàtics i no presencialment com es fa normalment. Això no va evitar que les persones interessades poguessin formular les seves qüestions i un total de 6 persones van ser ateses per trucada o videotrucada.

Les problemàtiques plantejades van ser, entre altres, temes relacionats amb urbanisme, habitatge, serveis socials, etc.

Les 4 queixes presentades anaven adreçades a l'Ajuntament de Roses.

Aquesta presència del Síndic de Greuges s'emmarca en el conveni de col·laboració subscrit amb l'Ajuntament de Roses amb la finalitat de potenciar la defensa dels drets de les persones al municipi. A més, el Síndic presenta anualment a l'ajuntament un informe que recull la situació de les queixes gestionades i una estadística de les consultes provinents de persones i entitats de Roses.